Een fijne plek met de juiste stimulans voor ontwikkeling en groei voor ieder kind

There is no content to display.

Tarieven

Om tot een goede besluitvorming te komen, kunt u onze leveringsvoorwaarden, algemene informatieboekje, de prijslijst, de locatie informatieboekjes en de GGD-rapportages van de verschillende kinderdagverblijf locaties inzien. De GGD rapportages vindt u terug op de landelijke registratiesite.

Prijslijsten:

Financieringswijzer

Kinderopvangtoeslag van de belastingdienst en de gemeente.
De rijksoverheid betaalt mee aan de kosten voor kinderopvang via de kinderopvangtoeslag. De toeslag van de rijksoverheid is inkomensafhankelijk en wordt tot aan een gemiddeld maximum uurtarief en aantal uren vergoed. Bij de toeslag van de overheid hoort ook een werkgedeelte (maximaal 33% van het maximum uurtarief en aantal uren).

Heeft u geen werkgever (bijv. mensen die re-integreren, vrijwilligerswerk doen of participeren) dan kunt u een aanvraag bij uw Gemeente doen om dit gedeelte over te nemen. Verdere informatie kunt u verkrijgen op het centraal kantoor.

Via de site van de belasting kunt u proefberekening maken zodat u weet wat uw uiteindelijke kosten zullen zijn.
U heeft hier uw gezamenlijke gezins(toetsings)inkomen voor nodig, de uurprijs van de kinderopvang en het totaal aantal uren per maand.

Aanvragen kinderopvangtoeslag

Heeft u vragen over de aanvraag kinderopvangtoeslag of wenst u dit samen met iemand van ons kantoor te doen, neemt u dan contact op met het centrale kantoor.
Het meest belangrijke is dat u en uw toeslagpartners een werkende digid code hebben. Wij zijn aangewezen door de belastingdienst als Hulp en Informatiepunt en kunnen ook rechtstreeks uw vragen voorleggen aan de belastingdienst.

Betaling en voorlopige toeslag

U ontvangt als ouder rond de 26ste van iedere maand een factuur. Bij voorkeur verzenden wij de factuur per email. Het bedrag dat op de factuur vermeld staat, dient u (voor uiterlijk) de 1e van de maand aan ons te betalen. Het is ook mogelijk om het bedrag via automatische incasso door ons van uw rekening te laten afschrijven. Het bedrag wordt dan rond de 24ste geïncasseerd. Dit in verband met storting van de toeslag.

Definitieve toeslag

Na afloop van het toeslagjaar beoordeelt de Belastingdienst of het werkelijke inkomen over dat jaar overeen is gekomen met het geschatte inkomen en of is voldaan aan de overige voorwaarden. U ontvangt dan een definitieve beschikking, waarin het definitieve bedrag aan kinderopvangtoeslag staat waarop u in dat jaar recht had. Door een wijziging in de plaatsing in de loop van het jaar kan dit bedrag namelijk veranderen.

Wijzigingen in het inkomen, gezins- of leefsituatie of de plaatsing van het kind dient u gedurende het jaar zo spoedig mogelijk door te geven aan de Belastingdienst. Het kan zijn dat de belastingdienst een verzoek om nadere informatie doet voordat de definitieve beschikking wordt verstrekt. Bewaar uw contracten, facturen en/of jaaropgave en dergelijke.

Inschrijven

U kunt uw kind ook inschrijven door naar het online inschrijfformulier te gaan.

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd en zelfs verplicht om ten behoeve van de belastingdienst ouders te vragen naar het Burgerservicenummer (BSN) van de ouder die de toeslag aanvraagt en de Burgerservicenummers van de kinderen. Daarnaast moeten wij controleren via een identiteitsbewijs (voor uw kindje kan het via het zorgpasje) of de opgegeven Burgerservicenummers van u en uw kinderen zijn. Wij geven maandelijks de gefactureerde uren door aan de belastingdienst. De belastingdienst zal deze gegevens koppelen aan hun gegevens. De wettelijke verplichting is vastgelegd in artikel 389 van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen (AWIR).

Vragen

Voor vragen kunt u het beste contact met ons hoofdkantoor opnemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 085-111 9200 (keuze 1) of via de e-mail (info@dedroomplaats.nl). U kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier

Onze locaties

Kinderdagverblijven in Rotterdam, Bergschenhoek en Utrecht

Klik op één van onze locaties voor meer informatie:

Rotterdam Centrum
De Droomplaats WTC
085- 111 92 05
Rodezand 27, 3011 AM Rotterdam – Centrum

Rotterdam Overschie
De Droomplaats Kiekeboe en Kiek
085- 111 92 03
Overschiese Kleiweg 555, 3045 LJ Rotterdam – Overschie

Lansingerland Bergschenhoek
De Droomplaats Okidoki
085- 111 92 02
Stampioendreef 1, 2661 SR Bergschenhoek

Rotterdam IJsselmonde
De Droomplaats de KluPPies en de KluP
085- 111 92 06
Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam – IJsselmonde

Rotterdam Zuid
De Droomplaats Heppie
085- 111 92 07
Hillestraat 21, 3072 JK Rotterdam – Zuid

Rotterdam Noord
De Droomplaats Samen
085- 111 92 04
Louwerslootstraat 135, 3036 PV Rotterdam-Noord

Utrecht Oudwijk
De Droomplaats Teigetje
085 – 111 92 08
Oudwijk 19a, 3581 TG Utrecht – Oost

Rotterdam Pernis
T 085 – 111 9210
Overhandstraat 19 3195 SE Pernis

Centrale Kantoor
Julianalaan 18, 3171CH Poortugaal
T 085 – 111 9200 (Keuze 1)

Facebook

Copyright © De Droomplaats KinderopvangService 2017

Menu

Contactgegevens

Hoofdkantoor
Klompenmakerstraat 69
3194 DD Hoogvliet – Rotterdam
(T) 085 – 111 92 00
(@) info@dedroomplaats.nl

De Droomplaats KinderopvangService