Een fijne plek met de juiste stimulans voor ontwikkeling en groei voor ieder kind

There is no content to display.

Over ons

Kwaliteit

Ons aanbod  proberen wij aan te laten sluiten aan bij uw opvangvraag. Concreet? Wij spelen met de openingstijden en diensten van onze kinderdagverblijven in op de wensen van ouders en organisaties.

De Droomplaats is de wereld in het klein. We bieden ieder kind een veilige plek, om op ontdekkingsreis te gaan en zich optimaal te ontplooien. Wij hebben onze kijk op opvang en educatie verwoord in een pedagogische opdracht/uitdaging die wij onszelf hebben opgelegd. Hier kunt u dit document inzien.

Onze kinderdagverblijven hebben allemaal hun eigen kenmerken maar wel één gezicht. Voor onze kinderopvang locaties geldt:

  • U kunt een plek kopen voor vaste dagen;
  • U kunt gebruik maken van incidentele opvang in geval van calamiteiten;
  • 52 weken per jaar geopend (Pernis 51 weken), in principe tussen 7.30 en 18 uur *; * Op diverse locaties is verlenging vanaf 06.30 uur en tot 19.00 uur mogelijk. Binnen deze tijden zijn er diverse mogelijkheden in te kopen, Informeer bij ons centraal bureau!
  • Alle kinderdagverblijven werken binnen bepaalde kaders en pedagogische uitgangspunten. Dit kunt u terug vinden in de pedagogische werkplannen.
  • Voor uw kinderen is onze kinderopvang een droom en voor u een zekerheid op het gebied van kwaliteit en service.

Wij bewaken onze kwaliteit constant en staan open voor verbeteringen en veranderingen. Een aantal onderwerpen bespreken wij met onze ouderadviescommissies (OAC). Ieder kinderdagverblijf heeft het recht op het instellen van een ouderadviescommissie. Deze commissie regelt de belangenbehartiging van de ouders ten aanzien van medezeggenschap over een aantal beleidsterreinen. De OAC’s mogen op diverse gebieden advies uitbrengen over de voorgenomen besluiten van de organisatie. De OAC is bevoegd ook ongevraagd over de genoemde onderwerpen te adviseren. Wij nodigen ouders van harte uit om toe te treden tot de OAC.

Extern toezicht op kindercentra

Een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede opvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op die kwaliteit en schakelt voor het uitvoeren van de inspectie de GGD in als toezichthouder. In opdracht van de gemeente beoordeelt de GGD de kwaliteit van het kindercentrum. Hiertoe toetst de GGD door middel van documenten onderzoek en het bezoeken van locaties, waarbij medewerkers geïnterviewd worden. Ook observeert de GGD in de groepen in verband met de uitvoering van het pedagogisch beleid.

Dit onderzoek vindt gemiddeld eenmaal per jaar plaats. Bij al onze kinderopvang locaties vindt u een link naar het landelijk register kinderopvang met het laatste rapport over het betreffende kinderdagverblijf.

Meldcode, meldplicht en SiSa

Vanaf 1 juli 2013 is het voor elke organisatie die werkt met ouders en kinderen, een wettelijke verplichting om bij zorg, de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling toe te passen.

Sisa is een samenwerkingsplatform van alle professionele organisaties die werken met jongeren.

Onze locaties

Kinderdagverblijven in Rotterdam, Bergschenhoek en Utrecht

Klik op één van onze locaties voor meer informatie:

Rotterdam Centrum
De Droomplaats WTC
085- 111 92 05
Rodezand 27, 3011 AM Rotterdam – Centrum

Rotterdam Overschie
De Droomplaats Kiekeboe en Kiek
085- 111 92 03
Overschiese Kleiweg 555, 3045 LJ Rotterdam – Overschie

Lansingerland Bergschenhoek
De Droomplaats Okidoki
085- 111 92 02
Stampioendreef 1, 2661 SR Bergschenhoek

Rotterdam IJsselmonde
De Droomplaats de KluPPies en de KluP
085- 111 92 06
Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam – IJsselmonde

Rotterdam Zuid
De Droomplaats Heppie
085- 111 92 07
Hillestraat 21, 3072 JK Rotterdam – Zuid

Rotterdam Noord
De Droomplaats Samen
085- 111 92 04
Louwerslootstraat 135, 3036 PV Rotterdam-Noord

Utrecht Oudwijk
De Droomplaats Teigetje
085 – 111 92 08
Oudwijk 19a, 3581 TG Utrecht – Oost

Rotterdam Pernis
T 085 – 111 9210
Overhandstraat 19 3195 SE Pernis

Centrale Kantoor
Julianalaan 18, 3171CH Poortugaal
T 085 – 111 9200 (Keuze 1)

Facebook

Copyright © De Droomplaats KinderopvangService 2017

Menu

Contactgegevens

Hoofdkantoor
Klompenmakerstraat 69
3194 DD Hoogvliet – Rotterdam
(T) 085 – 111 92 00
(@) info@dedroomplaats.nl

De Droomplaats KinderopvangService