Een fijne plek met de juiste stimulans voor ontwikkeling en groei voor ieder kind

There is no content to display.

Over ons

Flexibiliteit en kwaliteit

Bedrijven vragen flexibiliteit van hun medewerkers. Veel van die medewerkers hebben kinderen. Zij willen flexibiliteit van hun service partners, ook als het gaat om kinderopvang. Ons aanbod sluit aan bij uw vraag. Concreet? Wij spelen met de openingstijden en diensten van onze kinderdagverblijven in op de wensen van ouders en organisaties.

Bij De Droomplaats zijn flexibiliteit en kwaliteit kernwoorden. Deze woorden vertegenwoordigen ons zijn.

Onze kinderdagverblijven hebben allemaal hun eigen kenmerken maar wel één gezicht. Voor onze kinderopvang locaties geldt:

  • U kunt een plek kopen voor vaste dagen;
  • U kunt gebruik maken van kinderopvang in een flexibel rooster *;
  • U kunt gebruik maken van incidentele opvang in geval van calamiteiten;
  • 52 weken per jaar geopend, in principe tussen 7.30 en 18 uur *; * Op diverse locaties is verlenging vanaf 06.30 uur en tot 19.00 uur mogelijk. Binnen deze tijden zijn er diverse mogelijkheden in te kopen, Informeer bij ons centraal bureau! Het flexibele aanbod is afhankelijk van de bezettingsgraad
  • Alle kinderdagverblijven werken binnen bepaalde kaders en pedagogische uitgangspunten.
  • Voor uw kinderen is onze kinderopvang een droom en voor u een zekerheid op het gebied van kwaliteit, service en flexibiliteit.

Wij bewaken onze kwaliteit constant en staan open voor verbeteringen en veranderingen. Een aantal onderwerpen bespreken wij met onze ouderadviescommissies (OAC). Ieder kinderdagverblijf heeft het recht op het instellen van een ouderadviescommissie. Deze commissie regelt de belangenbehartiging van de ouders ten aanzien van medezeggenschap over een aantal beleidsterreinen. De OAC’s mogen op diverse gebieden advies uitbrengen over de voorgenomen besluiten van de organisatie. De OAC is bevoegd ook ongevraagd over de genoemde onderwerpen te adviseren. Wij nodigen ouders van harte uit om toe te treden tot de OAC.

Extern toezicht op kindercentra

Een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede opvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op die kwaliteit en schakelt voor het uitvoeren van de inspectie de GGD in als toezichthouder. In opdracht van de gemeente beoordeelt de GGD de kwaliteit van het kindercentrum. Hiertoe toetst de GGD door middel van documenten onderzoek en het bezoeken van locaties, waarbij medewerkers geïnterviewd worden. Ook observeert de GGD in de groepen in verband met de uitvoering van het pedagogisch beleid.

Dit onderzoek vindt gemiddeld eenmaal per jaar plaats. Bij al onze kinderopvang locaties vindt u een link naar het landelijk register kinderopvang met het laatste rapport over het betreffende kinderdagverblijf.

Meldcode, meldplicht en SiSa

Vanaf 1 juli 2013 is het voor elke organisatie die werkt met ouders en kinderen, een wettelijke verplichting om bij zorg, de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling toe te passen.

Sisa is een samenwerkingsplatform van alle professionele organisaties die werken met jongeren. U leest hier meer over in ons algemene informatieboekje

Onze locaties

Kinderdagverblijven in Rotterdam, Bergschenhoek en Utrecht

Klik op één van onze locaties voor meer informatie:

Rotterdam Centrum
De Droomplaats WTC
085- 111 92 05
Rodezand 27, 3011 AM Rotterdam – Centrum

 

Rotterdam Overschie
De Droomplaats Kiekeboe en Kiek
085- 111 92 03
Overschiese Kleiweg 555, 3045 LJ Rotterdam – Overschie

 

Lansingerland Bergschenhoek
De Droomplaats Okidoki
085- 111 92 02
Stampioendreef 1, 2661 SR Bergschenhoek

 

Rotterdam IJsselmonde
De Droomplaats de KluPPies en de KluP
085- 111 92 06
Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam – IJsselmonde

 

Rotterdam Zuid
De Droomplaats Heppie
085- 111 92 07
Hillestraat 21, 3072 JK Rotterdam – Zuid

 

Rotterdam Noord
De Droomplaats ’t Kwetternest
085- 111 92 04
Ruivenstraat 39, 3036 DD Rotterdam – Noord

 

Utrecht Oudwijk
De Droomplaats Teigetje
085 – 111 92 08
Oudwijk 19a, 3581 TG Utrecht – Oost

 

Centrale Kantoor
Julianalaan 18, 3171CH Poortugaal
T 085 – 111 9200 (Keuze 1)

Facebook

Copyright © De Droomplaats KinderopvangService 2017

Menu

Contactgegevens

Hoofdkantoor
Julianalaan 18
3171 CH Poortugaal
(T) 085 – 111 92 00
(@) info@dedroomplaats.nl

De Droomplaats KinderopvangService