Een fijne plek met de juiste stimulans voor ontwikkeling en groei voor ieder kind

There is no content to display.

Informatieboekje Okidoki Bergschenhoek

Aanvulling op het algemene informatieboekje van De Droomplaats KinderopvangService

Contactinformatie en een algemene beschrijving  van de  locatie:

Naam: Okidoki
Adres: Stampioendreef 1
Woonplaats: 2661 SR Bergschenhoek
Telefoon: 085-1119202
Email: okidoki@dedroomplaats.nl
Contactpersoon: Jolanda van der Luur   
Download dit informatieboekje

Onze vestiging is gelegen Bergschenhoek. Het gebouw bestaat uit vier lokalen waar een babygroep, dreumesgroep, peutergroep en een buitenschoolseopvanggroep is. Wij hebben een ruime speelhal, pluskamer en een voorspeelplein en achterspeelplein.

Producten – opvangsoorten :

Wij bieden op deze locatie alle producten die in het algemene boekje vermeld staan. Het is een kleine locatie. Dit betekent dat de meer flexibelere soorten opvang bijna niet mogelijk zijn gezien de bezetting.

Openingstijden:

De openingstijden zijn op dit moment van 7:00 tot 18:30 uur. Mocht het blijken dat er behoefte is van ouders aan ruimere openingstijden dan zijn de mogelijkheden altijd bespreekbaar. Laat het ons dan ook weten.

Personele bezetting:

Het team van pedagogisch medewerkers is een hecht team waarbij onderling goed wordt samengewerkt. Doordat wij lange openingstijden hebben, is niet altijd de vaste leidster al of nog aanwezig. Bij de vroegere brengmomenten verwachten wij uw kind in lokaal 3. Bijzonderheden over uw kind worden dan in de groepsmap genoteerd. Ook bij latere ophaalmomenten kan het zijn dat uw kindje niet meer in zijn eigen groepsruimte aanwezig is met zijn vaste leidster. Vaak spelen onze kinderen dan met elkaar in de hal. De aanwezige leidster zal dan met u bespreken hoe de dag was.

Stamgroepindeling:                    

Babygroep: 0 –1½ jaar, 14 kindjes maximaal per dag en 3 leidsters.
Dreumesgroep: 1½ -± 2½ jaar 16 kindjes maximaal per dag met 3 leidsters.
Peutergroep: 2½ -4 jaar 16 kindjes maximaal per dag met 3 leidsters.
BSO groep: 4 -12 jaar 20 kinderen in het groepslokaal met 2 leidsters en 10 kinderen in de pluskamer met 1 leidster.

Het aantal pedagogisch medewerkers wordt aangepast naar het aantal kinderen die dan aanwezig zijn.

In de babygroep worden kinderen opgevangen tot ongeveer 18 maanden. De kinderen slapen in de  aparte slaapruimte op de groep of in de grotere slaapkamer. Ieder kind heeft zijn eigen bedje. De groep is ingericht voor kinderen in deze leeftijd. Er zijn onder andere een verhoogde box, wipstoeltjes en schommelstoeltjes voor de jongste baby’s. In een gedeelte van het lokaal ligt tapijt op de vloer zodat onze baby’s heerlijk kunnen kruipen. Onder het eetgedeelte liggen kunststof tegels die goed hygiënisch te reinigen zijn. De pantry zorgt ervoor dat de leidsters in het lokaal kunnen blijven om de flesjes van de baby’s te kunnen klaarmaken. Daarnaast is er speelmateriaal voor alle kinderen tussen de 0 en 18 maanden. Er is bijvoorbeeld een spiegel om jezelf te ontdekken en een speeltunnel waaraan je je kan optrekken om te leren staan.

In de dreumesgroep worden kinderen opgevangen van ongeveer 1½ tot ongeveer 2½ jaar. De overgang naar de volgende groep is afhankelijk van de ontwikkeling van uw kindje en de mogelijkheid van doorplaatsing.Dreumesen zijn volop bezig met motorische ontwikkelingen: de dreumesleeftijd is een leeftijd van vallen en opstaan. U kunt zien dat onze ruimtes hierop afgestemd en uitgerust zijn. De speelruimte van de dreumesgroep heeft een legere oppervlakte met een op de leeftijd afgestemde inventaris waarin uw dreumes de omgeving naar hartenlust op een veilige manier kan verkennen. De hal aansluitend aan de groep wordt gebruikt als extra ruimte om kinderen in kleine groepjes te laten spelen.

De kinderen rusten op de groep op een stretchbedje volgens het dagritme (tussen 13 en 15 uur). Hun slaapspullen(knuffel, speentje, lakentje) liggen in de natte ruimte in een eigen bakje. In de toilet/verschoonruimte worden onze kinderen verschoond. Sommige zijn al aan het oefenen om zelf naar het toilet te gaan.

In de peutergroep spelen onze peuters van ongeveer 2½ tot 4 jaar. De peutergroep biedt verschillende activiteiten die afgestemd zijn op de verschillende ontwikkelingsgebieden. In deze ruimten zijn er meer hoekjes gecreëerd, bijvoorbeeld een poppenhoek en een leeshoek, waar de kinderen in kunnen spelen. Het speelgoed dat aanwezig is, is afgestemd op de leeftijdsfase en is gericht op verschillende gebieden van de ontwikkeling van kinderen. De jongste peuters, die nog behoefte hebben aan rusten doen dat volgens het dagritme bij de dreumesgroep op de stretchers. De oudste peuters die niet meer slapen tussen de middag krijgen een activiteit aangeboden of spelen vrij.

De buitenschoolse opvang kinderen worden na schooltijd opgehaald in de Driesprong, de verzamelruimte van de basisscholen; De Willibrord, De Groenehoek en  De Acker. Wij bieden alleen opvang aan de kinderen die gebruik maken van deze drie basisscholen gevestigd aan de Stampioendreef. Wij kunnen maximaal 30 kinderen opvangen verdeeld over drie ruimtes; het groepslokaal(het peuterspeelzaallokaal), de pluskamer en de hal. Verder maken wij veel gebruik van de buitenspeelpleinen van de basisscholen die aansluitend zijn gelegen aan ons achterspeelplein.

Wij bieden opvang voor en na schooltijd en in de vakantieperiode bieden wij de hele dag opvang. Deze dagen zullen in een bepaald thema staan waarbij wij ook vaak activiteiten buiten Okidoki inplannen. Er is dan een bus aanwezig waarin 7 kinderen vervoerd kunnen worden.

De voorschoolse opvang vindt plaats in het groepslokaal en de pluskamer. Vanaf 7 uur is opvang mogelijk. Om 8.30 uur worden de kinderen persoonlijk naar hun eigen school gebracht.

Alle groepen beschikken over een gezamenlijke buitenruimte aan de voor- en achterzijde van ons gebouw. Onze ruime buitenspelplaats is een natuurlijke tuin waarin veel te beleven valt. Ons beleid is dat de kinderen iedere dag buiten spelen. Wij stimuleren dit door een uitdagende, groene speelplaats te creëren waarin kinderen zich vrij voelen en zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. Binnen het spelen geven wij de kinderen voldoende ruimte voor de fantasie, de creativiteit en het ontdekken.

Producten – opvangsoorten :

Wij bieden: hele dagopvang voor minimaal 10 uur per dag, voorschoolse- naschoolse- en vakantieopvang voor schoolgaande kinderen. Vanaf 2016 bieden wij peuterplusopvang. Peuterplusopvang is een dagdeel van 3 uur.  Ouders die beide werken of studeren kunnen de toeslag kinderopvang aanvragen bij de belastingdienst. De ochtend is van 8.45 tot 11.45 uur, de middag van 13.00 tot 16.00 uur.

De opvang vindt plaats op het dagverblijf op de dagdelen die nog niet volledig bezet zijn. Het contract kan worden afgesloten op basis van 40, 48 of 52 weken per jaar.  Bij 40 weken vallen de vrije weken in de vakanties van de basisschool. Bij 48 weken spreek u met ons van te voren af wanneer u kind 4 weken geen gebruik maakt van de opvang (ook in de schoolvakanties) 

De peuterplusopvang is voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar.

Uw kindje neemt  elk dagdeel deel aan het VVE stimulerend  educatief programma Uk&Puk. Elke vijf weken hebben wij een nieuw thema waarbij eens per week ons dansdocent op het thema met onze kinderen komt dansen. Er wordt elk dagdeel buiten gespeeld. De kosten zijn inclusief een verantwoord (gezond) tussendoortje, drinkmoment en verzorging (luiers).

 Dit alles afhankelijk van de bezettingsmogelijkheden.

Vierogenprincipe:

Vanaf 1 juli 2013 is het vierogenprincipe verplicht in de kinderopvang. Het houdt in er altijd een andere volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren. Het vierogenprincipe is bedoeld om de veiligheid in de kinderopvang te vergroten.

Okidoki  is een hele open locatie en de groepen zijn verbonden door de centrale hal. De groepen hebben ramen die uitkijken op de hal. Tussen de groepen zijn er gedeelde verschoonruimtes. Er is bijna constant contact tussen de groepen. Er is een constante stroom van mensen op de gang. Groepen spelen om de beurt op de gang en  de peuterspeelzaalouders wachten 3 maal per dag op de opening van het lokaal.  De grote slaapkamer is voorzien van een tweetal babyfoons, waarvan er een op een andere groep constant aan  staat ter controle.

Calamiteiten:

Bij calamiteiten kan het zijn dat we het gebouw moeten ontruimen. Wanneer er besloten wordt tot een ontruiming dan weten de pedagogisch medewerkers wat zij moeten doen. De pedagogisch medewerkers oefenen, elke dag bij het naar buiten gaan, op een speelse manier de ontruiming. Bij het naar buiten gaan maken zij gebruik van een wandeltouw. Het touw wordt ook gebruikt bij een ontruiming, zodat de kinderen hiermee bekend zijn. Een paar maal per jaar oefenen we een grote ontruiming samen met al onze kinderen en medewerkers.

Het merendeel onze leidsters hebben een geldig BHV diploma waarvoor zij om het jaar oefenen in het ontruimen van het gebouw, een klein brandje te blussen, wonden te verzorgen en te reanimeren bij kinderen en volwassenen.

U kunt uw buggy of autostoeltje meenemen naar onze locatie. Indien u deze achter wilt laten, kunt u deze aan de rechterzijde in de schuur plaatsen. U dient de wagen wel zelf op te klappen, zodat er voor iedereen ruimte is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies/diefstal of beschadiging.

OAC:

Er is bij Okidoki een actieve ouderadviescommissie(OAC). Deze bestaat uit maximaal zeven ouders van onze kinderen. Een aantal keren per jaar  komen we bij elkaar. De directie legt zaken voor waarbij het advies wordt gevraagd aan de OAC. Heeft u vragen die de OAC aangaan dan kunt u deze aan hun voorleggen. In de hal hangt een poster met informatie van de leden.

Wij hopen dat u en uw kind(eren) een prettige tijd zullen hebben bij Okidoki.

Met vriendelijke groet,

Jolanda van der Luur,
Locatiemanager Okidoki Bergschenhoek

 

Rondleiding aanvragen

direct inschrijven voor Okidoki Bergschenhoek De Droomplaats Kinderopvang

Onze locaties

Kinderdagverblijven in Rotterdam, Bergschenhoek en Utrecht

Klik op één van onze locaties voor meer informatie:

Rotterdam Centrum
De Droomplaats WTC
085- 111 92 05
Rodezand 27, 3011 AM Rotterdam – Centrum

 

Rotterdam Overschie
De Droomplaats Kiekeboe en Kiek
085- 111 92 03
Overschiese Kleiweg 555, 3045 LJ Rotterdam – Overschie

 

Lansingerland Bergschenhoek
De Droomplaats Okidoki
085- 111 92 02
Stampioendreef 1, 2661 SR Bergschenhoek

 

Rotterdam IJsselmonde
De Droomplaats de KluPPies en de KluP
085- 111 92 06
Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam – IJsselmonde

 

Rotterdam Zuid
De Droomplaats Heppie
085- 111 92 07
Hillestraat 21, 3072 JK Rotterdam – Zuid

 

Rotterdam Noord
De Droomplaats ’t Kwetternest
085- 111 92 04
Ruivenstraat 39, 3036 DD Rotterdam – Noord

 

Utrecht Oudwijk
De Droomplaats Teigetje
085 – 111 92 08
Oudwijk 19a, 3581 TG Utrecht – Oost

 

Centrale Kantoor
Julianalaan 18, 3171CH Poortugaal
T 085 – 111 9200 (Keuze 1)

Facebook

Copyright © De Droomplaats KinderopvangService 2017

Menu

Contactgegevens

Hoofdkantoor
Julianalaan 18
3171 CH Poortugaal
(T) 085 – 111 92 00
(@) info@dedroomplaats.nl

De Droomplaats KinderopvangService