Een fijne plek met de juiste stimulans voor ontwikkeling en groei voor ieder kind

There is no content to display.

Algemeen beleid

‘Groot zijn in het kleine’ dat is de pedagogische uitdaging van De Droomplaats. De Droomplaats is de wereld in het klein.

We bieden ieder kind een veilige plek, om op ontdekkingsreis te kunnen gaan. ‘Levend leren, met hart, hoofd en handen’ is een belangrijk principe in onze werkwijze, geïnspireerd op de Franse pedagoog en onderwijsvernieuwer Célestin Freinet (1896 – 1966). Hoe ziet dit levend leren eruit in onze Droomplaats?

  • geïnspireerde pedagogisch medewerkers;
  • veel kansen om te spelen; spelen is leren;
  • gezellige groepen, waar je elkaar leert kennen;
  • avontuurlijke ruimte om nieuwe dingen te ontdekken;
  • gelijkwaardige samenwerking met ouders en partners.

We schetsen onze principes hier in grote lijnen. Iedere locatie heeft een werkplan, met een concrete beschrijving van de werkwijze en de speelplekken.

Geïnspireerde pedagogisch medewerkers.

De kinderen zijn onze grootste inspiratiebron. Met ieder kind bouwen we een vertrouwensrelatie op, zodat het zich veilig voelt bij ons. Om dat voor elkaar te krijgen, passen we drie basisvaardigheden toe: we geven de kinderen emotionele ondersteuning, we tonen respect voor ieder kind zoals het is en we bieden structuur binnen de groep. Alles begint met goed kijken en luisteren naar de kinderen: wat gaat er in het kind om? Waar heeft de groep op dit moment behoefte aan? Hierdoor voelen kinderen zich begrepen en leren ze meedoen in de groep.

Om kinderen uit te dagen in hun ontwikkeling, werken we met drie educatieve vaardigheden: we praten veel met de kinderen, we stimuleren ze om zelf ontdekkingen te doen en we begeleiden ze in het samenspel, in de omgang met elkaar. Ze leren langzaam maar zeker hun onmiddellijke behoeften uit te stellen: ‘Niet alles wat ik wil kan nu meteen!’ In hun ontdekkingstocht merken ze dat dingen soms mislukken: een bouwwerkje stort in, de poppen passen niet samen in de wagen… hoe los je dat op? We dagen de kinderen uit om zelf creatieve oplossingen te bedenken voor problemen. Kinderen leren stapje voor stapje verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Om dit – dag in, dag uit- voor elkaar te krijgen, moeten we zelf ook onze competenties blijven ontwikkelen. Bij de Droomplaats worden we gestimuleerd om over ons werk na te denken en van elkaar te leren. Zo blijven we geïnspireerd !

Veel kansen om te spelen; spelen is leren.

Kinderen zijn nieuwsgierig, vanaf de geboorte onderzoeken ze de wereld om hen heen. In het spel ontdekken ze hun mogelijkheden, ieder kind op eigen wijze en in eigen tempo. Wij sluiten aan bij deze natuurlijke verwondering van kinderen. We prikkelen hun nieuwsgierigheid door het stellen van vragen. We dagen ze uit om nieuwe dingen te proberen en leiden hun gedrag in goede banen.

Baby’s en jonge peuters leren het meest met hun zintuigen en met lichamelijke activiteiten. We laten ze veel dingen zelf ontdekken, met vallen en opstaan. We benoemen hun ervaringen en verwoorden hun gevoelens. ‘Dat vind je leuk hè?’ of ‘Ik zie dat je verdrietig bent.’ Langzaam maar zeker leren ze zelf de taal gebruiken. We stimuleren dit door open vragen te stellen: ‘Wat denk je dat er gebeurt als…?’ en zelf oplossingen te verwoorden: ‘Wat kan jij doen …?’ ‘Hoe willen jullie…?’ Hierdoor ontwikkelen kinderen hun taal en hun denkvermogen.

We zorgen voor spelmateriaal dat aansluit bij hun ontwikkeling en ze uitdaagt om nieuwe dingen te ontdekken. Spelenderwijs oefenen ze hun vaardigheden en wordt een goede basis gelegd voor het leren op school.

Gezellige groepen, waar je elkaar leert kennen.

In de groep is het anders dan thuis. Kinderen ontmoeten elkaar: de baby’s kijken geboeid naar elkaar en kunnen veel plezier beleven aan de aanwezigheid van andere kinderen. Al gauw maken ze lol met elkaar, gaan Groots in het kleine Pedagogische opdracht Droomplaats 2019 2 met elkaar spelen, dagen elkaar uit … ze botsen met elkaar en leren om het weer goed te maken. Hoe verschillend de kinderen ook zijn: iedereen hoort erbij! Zo leren de kinderen: ‘Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.’

In de groep spelen rituelen en regels een belangrijke rol. Rituelen betrekken kinderen bij de groep en maken de dag voorspelbaar: uitzwaaien, samen aan tafel, vrij spel en activiteiten.. iedere dag kent hetzelfde ritme. Spelenderwijs leren we de kinderen wat de regels zijn in de groep en hoe we met elkaar omgaan. We stimuleren de kinderen om mee te helpen met alledaagse huishoudelijke klusjes, zoals tafeldekken. Om het contact tussen de kinderen te bevorderen, noemen we vaak de namen van de kinderen.

Ook buiten de groep valt er veel te bleven met elkaar: in de tuin, de kinderboerderij of bij de bakker om de hoek. Kinderen vinden het heerlijk buiten en leren zo veel van de ‘echte wereld’. Met de grotere kinderen gaan we bijvoorbeeld op verkenning in de buurt of naar een museum. Bij dit ‘levensecht leren’ hoort ook het omgaan met de digitale wereld. In onze groepen groeien de kinderen op tot wereldburger!

Avontuurlijke ruimte om nieuwe dingen te ontdekken.

We richten de ruimte zo in, dat kinderen zelfstandig ‘aan het werk’ kunnen in verschillende speel-werk hoeken en daarbij hun eigen keuzes kunnen maken. Voor de baby’s zoeken we binnen en buiten een rustige plek, waar ze vrij kunnen bewegen. Een poppenhoek, een bouwhoek, een winkel of een thema hoek daagt kinderen uit tot geconcentreerd spel in kleine groepen. Er is spelmateriaal dat uitnodigt tot eigen onderzoek en tot samenspel. Behalve speelgoed zijn er ook ‘echte materialen’ zoals: dozen, lappen en huishoudelijke spulletjes uit de volwassenwereld. Bij een nieuw thema nodigen we de kinderen uit om nieuwe materialen te onderzoeken. De buitenruimte biedt weer andere uitdagingen aan kinderen: ze kunnen rennen, klimmen en de natuur ontdekken. Door te leren omgaan met risico’s en met grenzen, ontwikkelen ze hun verantwoordelijkheidsgevoel.

Met allerlei activiteiten stimuleren we de meervoudige intelligentie bij kinderen. Bijvoorbeeld:

– beweegspelletjes, peutergym en sport en spel bij de grotere kinderen voor de motorische ontwikkeling;
– experimenteren met verschillende materialen om je eigen kunstwerk te scheppen (dat niet per sé een ‘mooi werkje’ hoeft te worden!) voor de creatieve ontwikkeling;
– zingen, voorlezen, taalspelletjes en kringgesprekken voor de taal- en denkontwikkeling;
– kringspelletjes, gezelschapsspellen en gezamenlijk feestvieren voor de sociale ontwikkeling;
– techniek activiteiten en bouwen voor het logisch denken en het ruimtelijk inzicht.

Bij alle activiteiten – van samen muziek maken tot onderzoek in de natuur- staat het plezier van de kinderen voorop.

Gelijkwaardige samenwerking met ouders en partners.

We nemen de tijd om ouders te leren kennen en tonen belangstelling voor de thuissituatie van ieder kind. Ook met aanstaande ouders bouwen we een vertrouwensband op, zodat het voor hen gemakkelijker zal zijn hun baby bij ons te brengen. Voor een kind is het fijn als de overgang tussen thuis en kindercentrum soepel verloopt. Bij meningsverschillen blijven we, met respect voor elkaars normen en waarden, met elkaar in gesprek en gaan samen op zoek naar ‘wat het beste is’ voor het kind.

We laten de ouders zien hoe het met hun kind in de groep gaat: met foto’s, nieuwsbrieven en gesprekjes aan het einde van de dag. Om rustig over de ontwikkeling van een kind te praten, nodigen we ouders uit voor een gesprek. Onze observaties van het kind in de groep leggen we naast de ervaringen van de ouders met het kind in de thuissituatie.

Daarnaast is er samenwerking met andere organisaties. Bij het Centrum voor Jeugd en gezin, waar ouders met hun kind naar het Consultatiebureau gaan, kunnen wij extra ondersteuning vragen voor kinderen die dat nodig hebben.

Met diverse basisscholen werken wij samen aan de ‘doorgaande lijn’ van de ontwikkeling van kinderen. Wij laten de scholen zien hoe wij hieraan werken en hoe ver wij met ieder kind gekomen zijn. Uiteraard met toestemming van de ouders en met respect voor de eigen weg die ieder kind aflegt in de ontwikkeling.

Onze locaties

Kinderdagverblijven in Rotterdam, Bergschenhoek en Utrecht

Klik op één van onze locaties voor meer informatie:

Rotterdam Centrum
De Droomplaats WTC
085- 111 92 05
Rodezand 27, 3011 AM Rotterdam – Centrum

 

Rotterdam Overschie
De Droomplaats Kiekeboe en Kiek
085- 111 92 03
Overschiese Kleiweg 555, 3045 LJ Rotterdam – Overschie

 

Lansingerland Bergschenhoek
De Droomplaats Okidoki
085- 111 92 02
Stampioendreef 1, 2661 SR Bergschenhoek

 

Rotterdam IJsselmonde
De Droomplaats de KluPPies en de KluP
085- 111 92 06
Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam – IJsselmonde

 

Rotterdam Zuid
De Droomplaats Heppie
085- 111 92 07
Hillestraat 21, 3072 JK Rotterdam – Zuid

 

Rotterdam Noord
De Droomplaats ’t Kwetternest
085- 111 92 04
Ruivenstraat 39, 3036 DD Rotterdam – Noord

 

Utrecht Oudwijk
De Droomplaats Teigetje
085 – 111 92 08
Oudwijk 19a, 3581 TG Utrecht – Oost

 

Centrale Kantoor
Julianalaan 18, 3171CH Poortugaal
T 085 – 111 9200 (Keuze 1)

Facebook

Copyright © De Droomplaats KinderopvangService 2017

Menu

Contactgegevens

Hoofdkantoor
Julianalaan 18
3171 CH Poortugaal
(T) 085 – 111 92 00
(@) info@dedroomplaats.nl

De Droomplaats KinderopvangService